Населението на Студена сподели проблемите си с заместник-кметът на община Перник д-р Симеон Василев

Въздухът в Студена е силно замърсен, а жителите на селото пият вода, предназначена за промишлени нужди.
Това са част от проблемите, които хората от населеното място поставиха днес пред заместник-кметът на община Перник д-р Симеон Василев.
Посетителите в специално организирания в Студена приемен ден на заместник-кмета се оплакаха и от високото ниво на шума в близост до магистралата. Още един въпрос тормози жителите на селото- кариерите. Този проблем стои на дневен ред от години, но никой не обръща внимание на нашите протести, твърдят потърпевшите. Те отново припомниха, че на мястото на кариерите, където е имало гори, ливади и пасища, сега всичко е унищожено. На тези площи са се срещали и растения от защитени видове.
Наличието на кариери неизбежно води до замърсяване.
На тези терени сега и животните не искат да пасат, което е една от причините скотовъдството да е все по-слабо застъпено в този район. Жителите на Студена са писали жалби до всички институции, но до този момент не са получили задоволителен отговор. В подписка по този въпрос са се включили 1 600 жители на селото. Жителите на селото заявиха, че няма да престанат да се борят и да защитават правата си.
Жителите на Студена потърсиха съдействието на заместник-кмета Симеон Василев за разрешаването на още един местен проблем. В селото функционира завод за бетонови изделия. За производството му се доставят суровини и материали с тежкотоварни камиони, които допълнително разрушават пътната настилка , а вибрациите напукват къщите.

източник:http://krakra.tv/

(Видеото с тази новина започва от минута 3:49 в цитираното видео)