ПИКНИК

Събота 26.12.2009г. ще си направим един малък пикник на Върбица и за да стане нещо по-добро са нужни повече хора. Всеки който прочете това тук, всеки който чуе за този пикник да се чувства поканен и да кани и други разбира се. Запиваме в 11:00, някои от нас сигурно ще отидат по-рано за да подготвят огнището. Тъй-като в кризата спонсорите са на изчезване, ще се наложи всеки да си носи по-нещо, но и да не носи, никой няма да го върне.  :)

(снимката е направена от "Biser")