Канализация по централната улица в Студена

Внимание изкоп в село Студена

Канализация прокарват по централната улица в Студена.