Сайт на Основно Училище "Васил Левски"

Студенци, Благодарим на активността на ръководството и служителите на Основно училище Васил Левски - за публикуваните от тях материали, снимки и статии и коментари! Благодарим на срещата ни и за приетия от тях жест от екипа на сайта на Студена, да направим специална секция за училището и детската градина - малък под-сайт със съдържание, новини и материали свързани с Основно училище Васил Левски и детската градина.

Съвсем скоро ще видите продукта на нашия съвместен труд. Много ще сме благодарни за всички критики и съвети, които ще помогнат на училищното ръководство, децата, родителите ... ще се вслушаме внимателно във всяка една препоръка.

Благодаря!

Екипа на сайта на Студена