Исторически паметници на културата в с.Студена

Църквата „Св. Георги” (от 14-сети век)
Църквата „Св. Архангел МИхаил” (строена преди повече от 150 г.)
Параклисите „Св. Илия”, „Св. Никола”, Св. Петка”, „Св. Троица”, „Св. Спас”
В непосредставена близост до кариерите се намира антично селище с над 28 некропола от 2-ри век