Съдбата на четири детски градини в ръцете на просветния министър

Става въпрос за детските градини в селата Студена, Драгичево, Рударци и  Кладница

Осем години вече те са с неустановен статут
От септември насам на няколко свои заседания пернишките съветеници не успяха да намерят най-оптималното решение за съдбата на тези детски градини. От 8 години те реално са с неустановен статут и се управляват от директорите на училищата в селата, но в същото време не фигуриран в попълваните образци за броя на учениците и полагащата им се издръжка. Това поставя групите извън нормативната уредба. От РИО са предупредитили вече, че ако проблемът не бъде решен от минипарламента, ще се наложи да бъде уведомено просветното министерство и групите да лбъдат закрити, което ще остави четирите села без целодневни детски градини.
На предишна сесия проблемът бе поставен най-напред от ГЕРБ-съветника Кирил Симеонов. След неговото питане кметът Росица Янакиева назначи експертна комисия, която потвърди отдавна известния факт, че градините в Драгичево , Рударци, Кладница и Студена се управляват от школските директори, което противоречи на Закона за народната просвета.
В разглежданата докладна градоначалникът Янакиева предложи, за да се спазят задълженията и отговорностите на общината, да се предложи селските детски градини да станат филиали на други детски заведения в кварталите Изток и Църква и в град Батановци. Янакиева обясни, че това е единственото възможно законово решение на проблема. Срещу това предложение обаче възразиха кметовете и на четирите села. Основният им мотив бе, че така има опасност детските градини в селата да се закрият. Неудобството филиалът да се управлява от разстояние също беше аргумент срещу прилагането на закона. Съветникът К. Симеонов и зам. председателят на комисията по образование Петьо Фетфов настояха обаче непопулярната мярка да бъде приложена.
Градоначалникът пък видя изход в структурирането на разпръсната целодневна градина в пет села, заедно с Кладница. Според законовата уредба в училищата може да има подготвителна полудневна детска градина. Родителите на децата, които са предпочели да живеят на село, са категорични, че имат нужда от детските градини и те трябва да бъдат запазени.
В крайна сметка бе взето решение кметът на общината да поиска разрешение от просветния министър Даниел Вълчев за запазване на статута на детските градини в четири пернишки села. Сега съдбата им е в негови ръце.

http://www.pernikinfo.com