Това ли е ФК Студена

Това ли е ФК Студена ... преди малко минах и видях младежите да ритат?