Ще хвръкне ли къщата на Александър Томов?

Карикатура на седмицата на "Капитал"

Комисията "Кушлев" повдигна завесата на имуществата на Александър Томови ги запорира, под предлог че надвишават с почти пет хиляди минимални работни заплати доходите му.

Автор на карикатурата: Иван Кутузов