Читалището

Чителището е село Студена е създадено през 1919 година. Тази година става на 90 години!

И днес то е носител на традициите и надеждите н а населението за запазване самобитността и нуждите от нов подход към младите хора, за да останат и да отгледат тук децата си. Всеки от нас носи в сърцети си кътче, отделено за голямата му любов - бащината земя. За нас това място е нашето село Студена. То ни дава самочувствието, че имаме корени и поглед към бъдещето.

Пред читалището се изгради парк с детска площадка и сцена за изяви и развлечения, които да бъдат място за отдих на младите и възрастните жители на селото.

AttachmentРазмер
09042009.jpg191.96 KB