Известните люде от Студена

Тази паметна плоча ми направи впечатление в центъра на село Студена. Макар и стената, на която беше да имаше невзрачен вид си мисля, че е добре да пазим паметниците си. Като част от историята ... тази плоча за мен е като реликва и съхранена историческа ценност.

Нямах време да търся в Интернет, но ми е любопитно някой знае ли повече за Александър Стоилов Стойков? Има ли роднини в Студена?