Параклиса

Това е параклиса на Барбеш, койте беше построен преди около 7-8 години със средства на един бизнесмен, който е от Студена , но живее в Чехия