Глезоранките от Студена

Разбрах, че кукурячетата от Кукуряче вече били Глезоранките ... защо ли? Ето и още две клипчета от събора.