Народно читалище Светлина село Студена

За вас, ученици

За вас,ученици

За тези,които ще участват в конкурса за  есе на тема:

„Защо обичам училището си?

 

Как се пише есе?

Какво значи есе?
1.Еssai - опит (от френски). Опит - като опит да направиш нещо, не - като житейски опит.

2. Форма на есето - свободна композиция

3. Тема на есето - социална, морална, естетическа, психологическа, литературна, културна, историческа, философска...
Тематично погледнато, есето е "всеядно - като прасето".

4. Цел на изложението - изразяване на своята гледна точка, на своята позиция, на своите мисли и чувства

5. Стил на есето - смес от художествен, публицистичен и научен стил

6. Език на есето - изискан, образен, асоциативен

7. Познавателната основа - лични наблюдения, впечатления, мисли, натрупани знания и опит

8. Поводът за написване - може да бъде съвсем незначителен,по определена тема, но есето може да бъде написано и под въздействие на моментно вдъхновение

9. Търсено въздействие върху читателя - да го убеди, да го вдъхнови, да му достави естетическа наслада. Есето може да започне като нежна милувка и да завърши като удар с чук по главата на читателя или - като удар с бич по гърба му.

 

Уважаеми ученици,по-подробни знания по темата ще научите на адрес:

http://eseta.start.bg