6 милиона лева отпускат за ремонт на язовир "Студена"

©
Язовир "Студена"

Пред финализиране е подписването на договор между Министерството на околната среда и водите и Световната банка за отпускането на кредит за извършването на основен ремонт на четири язовира в България, между които и "Студена". 

Това информира за "Съперник" управителят на "В и К"- Перник" инж. Искра Златанова. Тя поясни, че за ремонтните дейности на язовир "Студена" са предвидени 6 млн. лева. На въпроса- кога се очаква тези средства да бъдат реално отпуснати, за да започне подготовката по насрочване на конкурсите за избор на изпълнител, инж. Златанова заяви:

"Според експертите в МОСВ останалите три язовира се намират в много по-тежко технико-експлоатационно състояние от нашия. Това ме кара да предполагам, че първо ще бъдат осигурени парите за ремонта на тези язовири. Но това, разбира се, е само мое предположение. Това, което знам със сигурност, че идната година ще бъдат осигурени пари за ремонта на язовир "Студена". 

Този коментар управителят на водоснабдителното предприятие направи по повод констатацията на комисията, която наскоро направи оглед на състоянието на всички водоеми на територията на областта. В нея участваха представители и на "В и К". При огледа на питейния язовир "Студена" комисията констатира, че се налага спешен ремонт на филтрационната система /дренажните тръби/, тъй като са силно корозирали и са в лошо състояние. От спешен ремонт се нуждае и короната, както и други съоръжения в язовирната стена.